Book

אני מזמין אותך להציץ בסיפור חיי.

סיפור של כישלונות מהדהדים וכניסה זה לא מכבר אל הקומה העשירית בבית האלפיון העליון.

זה הסיפור שלי, סיפור שנכתב מתוך הרצון שלי לתת לך רוח גבית, לומר שמי שלא מנסה לא נכשל, ומי שלא מנסה שוב לא יעשה שום דבר עם חייו, אם יש לך רצון לעשות לעצמך וביתך, אני רוצה להעניק לך מתנה ללא שום תשלום או התחיבות מצידך, אני רוצה להעניק לך את הספר שלי. בהצלחה.

"ספר שהצליח לגעת בי עם האמת שבו".

סתיו אדם.
Learn new exciting things.

"ספר מעורר מוטיבציה לעשיית שינוי שיקח את הקורא למקום גבוה יותר ממה שהוא נמצא בו היום".

אורנה לבנה.

"סיפור חיים רצוף כשלונות עם יכולת מדהימה לעוף כנשר".

חיים אשר.
bannerone